artykuł nr 1

Zasady dostarczania próbek mięsa dzików przeznaczonego na użytek własny do badania w kierunku włośni do terenowych stacji diagnostyki włośnicy na terenie powiatu działdowskiego

Załączniki:
Karta identyfikacji próbek22 KB
Pismo PLW325 KB