artykuł nr 1

Redakcja Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej obsługują:

  1. Tomasz Żuchowski - nadzór techniczny i merytoryczny
     tel. 23 697 20 17
    e-mail: sekretariat@piw-dzialdowo.pl