artykuł nr 1

Ogłoszenie w sprawie unieważnienia odznaki identyfikacyjnej

 Ogłoszenie w sprawie unieważnienia legitymacji Urzędowego Lekarza Weterynarii

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Działdowie unieważnia z dniem 2 grudnia 2013 r.  odznakę identyfikacyjną Inspekcji Weterynaryjnej o numerze 28-1828 wraz
z legitymacją służbową Urzędowego Lekarza Weterynarii Andrzeja Szyburskiego o tym samym numerze.

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii

w Działdowie

  Dr n. wet. Wojciech Kościński