artykuł nr 1

Wykaz stacji badania mięsa w kierunku włośni metoda wytrawiania

 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Działdowie informuje, na terenie powiatu działdowskiego funkcjonują następujące stacje badania mięsa w kierunku włośni metodą wytrawiania:

1.) Stacja Wytrawiania w Iłowie-Wsi

 Adres Stacji Wytrawiania:

lek. wet. Sławomir Awerjanow

ul. Staszica 19

13-240 Iłowo-Osada

Gabinet Weterynaryjny

Tel. nr 23 654 10 59

 

2.) Stacja Wytrawiania w Lidzbarku

 Adres Stacji Wytrawiania:

lek. wet. Jarosław Waleszkowski

ul. Jeleńska 4

13-230 Lidzbark

Gabinet Weterynaryjny

Tel. nr 600 023 441

3.) Stacja Wytrawiania w Działdowie - planowane otwarcie dn. 7 stycznia 2019 r.

 Adres Stacji Wytrawiania:

lek. wet. Cezary Nadratowski

ul. Marii Dąbrowskiej 29

13-200 Działdowo

Gabinet Weterynaryjny RUS-WET

Tel. nr 510 195 843