artykuł nr 1

Ubój z konieczności

Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią

Aktualne informacje na temat uboju z konieczności znajdują się na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii: https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/uboj-z-koniecznosci-zwierzat-gospodarskich-kopytnych-poza-rzeznia

Wykaz rzeźni działających na terenie Polski spełniających wymogi dotyczące przyjmowania zwierząt poddanych ubojowi z konieczności poza rzeźnią: https://zywnosc.wetgiw.gov.pl/spi/rzeznie/

 

Wykaz urzędowych lekarzy weterynarii wyznaczonych do wykonywania czynności związanych z nadzorem nad ubojem zwierząt rzeźnych z konieczności i wystawieniem związanych z tym stosownych dokumentów (świadectwa):

lek. wet. Karolina Matuszewska 691 998 187

lek. wet. Władysław Kubiński 601-550-731

lek. wet. Bogusław Mielczyński 23-696-80-09;  509-752-588

lek. wet. Remigiusz Gesek 23-697-88-12; 501 158 516

lek. wet. Jarosław Waleszkowski 600 023 441

lek. wet. Sławomir Awerjanow 23-654-10-59; 509 545 966

lek. wet. Cezary Nadratowski 510 195 843