artykuł nr 1

Główny Inspektorat Weterynarii
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

tel. 22 623 20 89, fax. 22 623 14 08
email: wet@wetgiw.gov.pl

www.wetgiw.gov.pl


Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
ul. Szarych Szeregów 7, 10 - 072 Olsztyn

tel.089/ 524 14 62, 524 14 50
fax.089/ 524 14 77


www.olsztyn.wiw.gov.pl