artykuł nr 1

Ogłoszenie o zbyciu zużytych składników...

Ogłoszenie o zbyciu zużytych składników majątku ruchomego - 2015 r.
artykuł nr 2

Ogłoszenie o zbyciu zużytych składników majątku ruchomego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Działdowie

 Działdowo, 22 października 2013 r.

 

 

OGŁOSZENIE

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Działdowie posiada przeznaczone do zbycia  zużyte składniki majątku ruchomego wg załączonej listy.

Jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne zainteresowane nabyciem poszczególnych składników mienia, mogą zgłaszać pisemne oferty do dnia 29 października 2013 r. , na adres: ul. Męczenników 11, 13-200 Działdowo podając wykaz przedmiotów i oferowane ceny jednostkowe.

Jeżeli co najmniej dwie osoby lub jednostki będą zainteresowane nabyciem składnika majątku ruchomego, zostanie przeprowadzona pomiędzy nimi aukcja, na podst. przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r, w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U.  Nr 114, poz. 761 z 2010 r.)