artykuł nr 1

Ubój z konieczności

 Wzory druków - Ubój z konieczności

artykuł nr 2

Ulotka dotycząca książki leczenia zwierząt

W załączniku ulotka dotycząca książki leczenia zwierząt

Załączniki:
ulotka74 KB
artykuł nr 3

Zmiana odbiorcy mleka

Powiatowy Lelarz Weterynarii w Działdowie przypomina, iż istnieje obowiązek powiadomienia o każdorazowej zmianie podmiotu skupującego mleko. Informacje powyższą należy zgłosić do pracownika Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w formie pisemnej w terminie 14 dni.

artykuł nr 4

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Działdowie o obowiązku zgłaszania padnięcia bydła,owiec lub kóz.

Zgodnie z art. 42 pkt. 1a ustawy z dnia 11 marca 2044 r. o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2004 r., Nr 213, poz. 1342 z późn. zm.) „posiadacz zwierząt gospodarskich natychmiast informuje powiatowego lekarza weterynarii o każdym przypadku padnięcia bydła, owiec lub kóz”.
Zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 2b w/w ustawy „kto uchyla się od obowiązku informowania powiatowego lekarza weterynarii o każdym przypadku padnięcia bydła, owiec lub kóz – podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo karze grzywny”.    
Informację o padnięciach bydła, owiec i kóz można przekazywać w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Działdowie, ul. Męczenników 11, 13-200 Działdowo od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30 osobiście, telefonicznie /nr telefonu (0-23) 697-20-17/ lub pocztą elektroniczną dzialdowo.piw@wetgiw.gov.pl.  Informacja powinna zawierać:
1.  Dane posiadacza padłego zwierzęcia
2.  Nr identyfikacyjny padłego zwierzęcia (nr kolczyka)
3.  Datę padnięcia
Niedopełnianie powyższego obowiązku zgłoszenia padnięcia do powiatowego lekarza weterynarii wynikającego z art. 42 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2004 r., Nr 213, poz. 1342 z późn. zm.) będzie skutkowało przekazaniem sprawy do Powiatowej Komendy Policji w Działdowie.

 

artykuł nr 5

Ubój gospodarczy

W załączniku materiały dotyczące wymagań weterynaryjnych przy pozyskiwaniu mięsa na
użytek własny.

Załączniki:
Załącznik103 KB