artykuł nr 1

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2022

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej
i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów
i zadań  w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a szczególności dla zapewnienia:

- zgodności działalności z przepisami prawa

- skuteczności i efektywności działania

- wiarygodności sprawozdań

- ochrony zasobów

- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania

- efektywności i skuteczności przepływu informacji

- zarządzania ryzykiem

 

Oświadczam, że  w kierowanym przeze mnie w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Działdowie:

w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z :

- monitoringu realizacji celów i zadań

- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej

- procesu zarządzenia ryzykiem

- kontroli wewnętrznych

 

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia

 

 

Działdowo, 20.02.2023 r.

artykuł nr 2

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2021

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej
i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów
i zadań  w sposób zgodny z prawe, efektywny, oszczędny i terminowy, a szczególności dla zapewnienia:

- zgodności działalności z przepisami prawa

- skuteczności i efektywności działania

- wiarygodności sprawozdań

- ochrony zasobów

- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania

- efektywności i skuteczności przepływu informacji

- zarządzania ryzykiem

 

Oświadczam, że  w kierowanym przeze mnie w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Działdowie:

w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z :

- monitoringu realizacji celów i zadań

- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej

- procesu zarządzenia ryzykiem

- kontroli wewnętrznych

 

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

 

Działdowo, 28.02.2022 r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Działdowie

Wojciech Kościńki

artykuł nr 3

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2020

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2020

obrazek
artykuł nr 4

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2017

obrazek
artykuł nr 5

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2016

obrazek