artykuł nr 1

Szkolenia dla osób zainteresowanych przeprowadzaniem uboju zwierząt na użytek własny

Szkolenia dla osób zainteresowanych przeprowadzaniem uboju zwierząt na użytek własny

29/01/2019

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Działdowie

 informuje, że w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uśmiercania zwierząt (Dz. U. z 14 marca 2018 r. poz. 539),

przyjmuje zgłoszenia osób zainteresowanych przeprowadzaniem uboju zwierząt na użytek własny w gospodarstwie na bezpłatne szkolenie w tym zakresie.

 W związku z powyższym osoby z terenu powiatu działdowskiego, które są zainteresowane samodzielnym ubojem na użytek własny zwierząt w gospodarstwie powinny zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Działdowie.

Zgłoszenie może mieć formę:

  • informacji telefonicznej pod numerem telefonu 23 697 20 17,
  • informacji pisemnej przesłanej na adres Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Działdowie, ul. Męczenników 11, 13-200 Działdowo.
  • informacji drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: dzialdowo.piw@wetgiw.gov.pl

W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, dokładny adres oraz nr telefonu do kontaktu.

Szkolenia będą się odbywać z częstotliwością  zależną od zainteresowania tym zagadnieniem.

O dokładnym terminie szkolenia osoby zgłaszające się będą indywidualnie informowane telefonicznie przez pracowników PIW w Działdowie.

 

artykuł nr 2

obrazek
artykuł nr 3

Afrykański Pomór Świń

Druk do pobrania dla osób, które znalazły martwego dzika lub myśliwych, którzy odstrzelili dzika.

Dokument po wypełnieniu Części 1 należy przekazać do Powiatowego Lekarza Weterynarii właściwego dla miejsca znalezienia/odstrzału dzika.

 

 

 

W związku z aktualną sytuacją epizootyczną dotyczącą Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF), Powiatowy Lekarz Weterynarii w Działdowie przekazuje materiały informacyjne dla hodowców trzody chlewnej oraz lekarzy weterynarii.

 

 

 

Materiały dla hodowcówwww.wetgiw.gov.pl/asf/asf-hodowcy.zip

Materiały dla lekarzy weterynariiwww.wetgiw.gov.pl/asf/asf-lw.zip