artykuł nr 1

Pracownicy

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Działdowie
Dr n. wet. Wojciech Kościński


 

Zespół do spraw  zdrowia i ochrony  zwierząt

 • Starszy Inspektor weterynaryjny ds. zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 • Inspektor weterynaryjny ds. kontroli wymogów wzajemnej zgodności
 • Inspektor weterynaryjny ds. ochrony zwierząt
 • Kontroler weterynaryjny ds. zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

 

Zespół ds. bezpieczeństwa żywności

 • Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Działdowie
 • Kontroler weterynaryjny ds. higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego

 

Zespół ds. pasz i utylizacji 

 • Inspektor weterynaryjny ds. pasz i utylizacji

 

Zespół ds. finansowo-księgowych i administracyjnych

 • Główny księgowy
 • Księgowy
 • Referent ds. administracyjnych

 

Samodzielne stanowisko ds. obsługi prawnej

 • Radca prawny