artykuł nr 1

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Działdowie
Dr n. wet. Wojciech Kościński


z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Działdowie
lek. wet. Jarosław Wydrachowski

 

Zespół do spraw  zdrowia i ochrony  zwierząt

  • Starszy Inspektor weterynaryjny ds. zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
  • Inspektor weterynaryjny ds. kontroli wymogów wzajemnej zgodności
  • Inspektor weterynaryjny ds. ochrony zwierząt

 

Zespół ds. bezpieczeństwa żywności

  • Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Działowie
  • Kontroler weterynaryjny ds. higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego

 

Zespół ds. pasz i utylizacji 

  • Starszy Inspektor weterynaryjny ds. pasz i utylizacji

 

Zespół ds. finansowo-księgowych i administracyjnych

  • Główny księgowy
  • Księgowy
  • Referent ds. administracyjnych

 

Samodzielne stanowisko ds. obsługi prawnej

  • Radca prawny