artykuł nr 1

Wniosek o wyrażenie zgody na transport piskląt jednodniowych z ZWD znajdującego się w strefie zagrożonej

artykuł nr 2

Wniosek o wyrażenie zgody na transport jaj wylęgowych z gospodarstwa znajdującego się w strefie zapowietrzonej/zagrożonej

artykuł nr 3

Wniosek o wyrażenie zgody na transport drobiu rzeźnego z gospodarstwa znajdującego się w strefie zapowietrzonej/zagrożonej

artykuł nr 4

Rozporządzenie nr 2/2020 PLW w Działdowie z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu działdowskiego.

artykuł nr 5

Zasady dostarczania próbek mięsa dzików przeznaczonego na użytek własny do badania w kierunku włośni do terenowych stacji diagnostyki włośnicy na terenie powiatu działdowskiego

Załączniki:
Karta identyfikacji próbek22 KB
Pismo PLW325 KB