artykuł nr 1

Informacja o obowiązku złożenia oświadczenia dot. prowadzonej działalności

Informacja o obowiązku złożenia oświadczenia dot. prowadzonej działalności

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Działdowie przypomina, że zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 roku o zmianie ustawy o inspekcji weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw podmioty prowadzące działalność na podstawie decyzji, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 2 lit. a-d ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego, tj. podmioty prowadzące działalność polegającą na:

 

  • uboju zwierząt gospodarskich,
  • przetwórstwie produktów pochodzenia zwierzęcego,
  • prowadzeniu rolniczego handlu detalicznego,
  • sprzedaży bezpośredniej,
  • punktów skupu dziczyzny,
  • konfekcjonowaniu miodu i produktów pszczelarskich,
  • kół łowieckich,
  • transportu produktów pochodzenia zwierzęcego,
  • pośrednictwa w obrocie produktami pochodzenia zwierzęcego,

 

oraz podmioty zatwierdzone, muszą dostarczyć do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Działdowie oświadczenie dotyczące prowadzonej działalności (wzór w załączeniu) w terminie nie później niż do dnia 11 lutego 2023 r.

 

Podmioty prowadzące działalność na podstawie decyzji w sprawie zatwierdzenia, warunkowego zatwierdzenia, przedłużenia warunkowego zatwierdzenia, w oświadczeniu informują także o korzystaniu ze środków dostosowujących, o których mowa w art. 13 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm.).

 

Oświadczenie, o którym mowa powyżej, będzie stanowiło podstawę dokonania przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Działdowie zmian w rejestrze zakładów oraz wykazie podmiotów podlegających rejestracji i wykazie zakładów zatwierdzonych.

Załączniki:
oswiadczenie.rtf49 KB
artykuł nr 2

Witamy!

Informacje dla posiadaczy zwierząt z Ukrainy nie posiadających kompletu dokumentów weterynaryjnych dla psów, kotów i fretek.

 

Na terenie powiatu działdowskiego można dokonać czipowania i szczepienia przeciwko wściekliźnie psów, kotów i fretek przemieszczonych na terytorium RP z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi w następujących punktach:

1.) Gabinet weterynaryjny CITO Remigiusz Gesek, ul. Nidzicka 30, 13-200 Działdowo, nr telefonu 23-697-88-12,

2.) Gabinet weterynaryjny Jarosław Waleszkowski, ul. Jeleńska 4, 13-230 Lidzbark, nr telefonu 23-696-15-64.

Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie Głównego Lekarza Weterynarii: https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/informacje-dla-podroznych-z-ukrainy-nie-posiadajacych-kompletu-dokumentow-weterynaryjnych

artykuł nr 3

Zasady dostarczania próbek mięsa dzików przeznaczonego na użytek własny do badania w kierunku włośni do terenowych stacji diagnostyki włośnicy na terenie powiatu działdowskiego

Załączniki:
Karta identyfikacji próbek22 KB
Pismo PLW325 KB